SRTET Siemens Desiro Class 360/2 EMU

SRTET Siemens Desiro Class 360/2 EMU

รถไฟฟ้า SRTET Siemens Desiro Class 360/2 เป็นรถไฟฟ้ารุ่นที่ 3 ในประเทศไทย ให้บริการในเส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการครั้งแรกในวันที่ 1 มิถุนายน 2553

สำหรับรถไฟฟ้ารุ่นนี้ เป็นรุ่นเดียวกันกับรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานฮีทโธรว์ (Heathrow Connect) ในประเทศอังกฤษ

เนื่องจากการออกแบบเส้นทางของรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเส้นทางกึ่งความเร็วสูง ขบวนรถไฟฟ้ารุ่นนี้ จึงเป็นรุ่นแรกในประเทศไทยที่ใช้การรับกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งเหนือศีรษะ (Overhead Powerline) โดยมีสาลี่ หรือ Pantograph เป็นอุปกรณ์รับกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ขบวนรถ และสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถไฟฟ้ารุ่นนี้ มีการจัดรูปแบบขบวนรถอยู่ 2 แบบ ดังนี้

  • รถไฟฟ้าด่วน (Express Line) – แถบคาดสีแดง
    มีตู้โดยสารทั้งหมด 4 ตู้/ขบวน แบ่่งเป็นตู้โดยสาร 3 ตู้ ตู้สำหรับลำเลียงสำภาระ 1 ตู้ มีทั้งหมด 4 ขบวน
  • รถไฟฟ้าธรรมดา (City Line) – แถบคาดสีน้ำเงิน
    มีตู้โดยสารทั้งหมด 3 ตู้/ขบวน มีทั้งหมด 5 ขบวน

สำหรับ รถไฟฟ้าด่วน (Express Line) จะมีตู้สำหรับลำเลียงสัมภาระอยู่ 1 ตู้ สำหรับลำเลียงกระเป๋าสัมภาระจากสถานีมักกะสัน ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

> การออกแบบ (Design)

SRTET Siemens Desiro Class 360/2 EMU


SRTET Siemens Desiro Class 360/2 EMU


ภายนอก (Exterior)ตัวถังสีขาว บริเวณด้านบนและด้านล่าง คาดแถบสีน้ำเงินสำหรับรถไฟฟ้าธรรมดา พร้อมข้อความกำกับประเภทของรถ”CITY LINE” 
หรือคาดแถบสีแดงสำหรับรถไฟฟ้าด่วนพร้อมข้อความ “EXPRESS” เพื่อบ่งบอกประเภทของรถ

 SRTET Siemens Desiro Class 360/2 EMU SRTET Siemens Desiro Class 360/2 EMU


ภายใน (Interior)

รถไฟฟ้าธรรมดา (City Line) มีการตกแต่งภายใน โดยใช้ที่นั่งสีน้ำเงิน วางขนานกับขบวนรถ ตลอดความยาวช่วระหว่างประตู เสา และราวจับสีเหลือง
พร้อมห่วงจับสีเหลืองสำหรับผู้โดยสาร

รถไฟฟ้าด่วน (Express Line) ใช้เก้าอี้กำมะหยี่ จัดที่นั่งแบบ 2-2 พื้นปูด้วยพรมเพื่อเพิ่มความหรูหรา พร้อมที่วางกระเป๋าสัมภาระบริเวณประตู
และชั้นวางสัมภาระเหนือศีรษะ 

 

SRTET Siemens Desiro Class 360/2 EMU

 

บริเวณประตู (Door area)

มีการวางเสาจับบริเวณประตูทั้งหมด 4 จุดต่อประตู 1 จุด พร้อมแผงควบคุม
ระบบประตู และโทรศัพท์ติดต่อพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า

 

SRTET Siemens Desiro Class 360/2 EMU

 ทางเดินเชื่อมระหว่างตู้โดยสาร (Gangway)

ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างตู้โดยสาร พร้อมประตูกั้นแยก
ระหว่างตู้โดยสาร ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

 SRTET Siemens Desiro Class 360/2 EMU   จอข้อความสำหรับแจ้งข้อมูล (Information Display)

  หน้าจอแสดงข้อความสำหรับประกาศข้อมูล และข้อความประชาสัมพันธ์


> ข้อมูลทางเทคนิค (Techical Specification)

ผู้ผลิต (Manufacturer) Siemens
จำนวนรถ (ตู้) ทั้งหมด (No. of car) 31
ความยาวของตู้โดยสาร (Car length) 20.34 เมตร
ความกว้างของตู้โดยสาร (Car width) 2.8 เมตร
ความสูงของตู้โดยสาร (Car height) N/A
ประตู (Door) ประตูกว้าง 1.20 เมตร จำนวน 4 บานต่อตู้โดยสาร
ระบบขับเคลื่อน (Traction system) Gate Turn-off Thyristor-VVVF (Siemens)
ระบบไฟฟ้า (Electrical system) ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 25 กิโลโวลต์ ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งเหนือศีรษะ
ความกว้างของราง (Gauge) 1,435 มม. (4 ฟุต 8 1⁄2 นิ้ว) ความกว้างมาตรฐาน