รถไฟฟ้าสายสีม่วง เลือกใช้ระบบควบคุมของ Bombardier

เว็บไซต์ของบริษัท Bombardier Transportation ผู้ผลิตขบวนรถไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณสำหรับควบคุมการเดินรถไฟฟ้า จากประเทศแคนาดา ได้อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า หรือระบบอาณัติสัญญาณ รุ่น CityFlo 650 ซึ่งเป็นระบบ Communication Based Train Control (CBTC) ที่ดีที่สุดของ Bombardier ในขณะนี้ โดยความสามารถของระบบความคุมการเดินรถ CityFlo 650 ของ Bombardier สามารถรองรับการเดินรถแบบ Unattended Train Operation (UTO) หรือที่เรียกกันว่า รถไฟฟ้าไร้คนขับ (Driverless Train) นั่นเอง

รถไฟฟ้าสายสีม่วง เลือกใช้ระบบควบคุมของ Bombardier

นอกจากระบบ UTO แล้ว ในหน้า Reference ของระบบควบคุมรุ่น CityFlo 650 มี “รถไฟฟ้าสายสีม่วง” ของประเทศไทย ระบุไว้เป็น Reference ของระบบรถไฟฟ้าที่ใช้ระบบควบคุมรุ่น CityFlo 650 ด้วย

รถไฟฟ้าสายสีม่วง เลือกใช้ระบบควบคุมของ Bombardier

ค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วว่า รถไฟฟ้าสายสีม่วงนั้น จะใช้ระบบควบคุมการเดินรถแบบ CBTC จากบริษัท Bombardier Transportation ดังนั้น รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะเปิดให้บริการในอีก 2-3 ปีข้างหน้า มีความทันสมัย ปลอดภัย ไม่แพ้ระบบของต่างประเทศแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม > Bombardier Transportation