ขอเชิญร่วมงาน Smart Rail Asia 2015

ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านระบบการขนส่งทางราง เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Smart Rail Asia 2015 ซึ่งจัดโดย บริษัท เอเชียน เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โกลบอล ทรานสปอร์ต ฟอรั่ม จำกัด ประเทศอังกฤษ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนต่างๆ

Read more