บ่นไปเรื่อย Vol.1 – ณ สยาม #1

ประเดิมเปิดซิงสำหรับคอลัมน์ใหม่ “บ่นไปเรื่อย” ซึ่งตอนคิด Concept ของคอลัมน์นี้อยากจะมีไว้ให้เป็นคอลัมน์กึ่งๆ Blog ที่ไว้เล่าเรื่องราวรวมถึงปัญหาที่พวกเราๆ ในฐานะ “ผู้รับบริการ” จะต้องพบเจอในระหว่างที่เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยการเขียนคอลัมน์ “บ่นไปเรื่อย” ผมไม่อยากให้ Operator มองว่าเป็นการตำหนิ วิจารณ์ หรือจับผิดการทำงานของ Operator แต่อย่างใด แต่เป็นการนำปัญหาที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ซึ่งเป็น

Read more