ตามไปดู Airport Express ของฮ่องกง เขามีดีอะไร ทำไมมันถึงเวิร์ค!

“ฮ่องกง! อีกแล้วหรอวะ?” คำพูดนี้จะเป็นคำพูดประจำตัวของผมหากจะต้องเดินทางไปยังเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศนี้เป็นประเทศที่ผมเบื่อเป็นอันดับ 2 รองจากแค่สิงคโปร์เท่านั้น ไม่ใช่เพราะเบื่อในสถานที่ท่องเที่ยว หรือสภาพแวดล้อมในประเทศ แต่เป็นเพราะ ฮ่องกงเป็นประเทศที่ผมไปบ่อยเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์เท่านั้น ในปี 2558 นี่ยังถือว่าไม่ได้ไป แต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ จะมีเหตุให้ผมได้แวะเวียนไปยังประเทศแห่งนี้อย่างน้อยปีละ 5-6 ครั้ง และฮ่องกงเป็นหนึ่งในประเทศที่ “ผมกล้าไปกลับภายใน 1

Read more

เก็บมาฝากจากสิงคโปร์ …

สวัสดีครับ เมื่อวันก่อน admin ได้ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดใน AEC แต่ก็เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบชนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน AEC เช่นเดียวกัน เนื่องจากพื้นที่ของประเทศมีน้อย มีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องควบคุมจำนวนของยานพาหนะส่วนบุคคลบนท้องถนนด้วยวิธีการต่างๆ เช่นเก็บค่าผ่านทางตามช่วงเวลา ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน ซึ่งตัวระบบขนส่งมวลชนนี้ ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รถไฟฟ้าของประเทศนี้ ณ ปัจจุบันถือว่าครอบคลุมเกือบทั้งเมืองแล้ว แต่ก็ยังมีการสร้างส่วนต่อขยายและเพิ่มเส้นทางอยู่เรื่อยๆ

Read more