How Signalling System Work

วันก่อน ผมไปเจอวีดีโอใน Youtube.com เป็นคลิปที่บันทึกแผงควบคุมของรถไฟฟ้า MTR Metro Cammell EMU ในเส้นทางรถไฟฟ้า MTR Disneyland Resort Line ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าไร้คนขับ (Driverless Train) และมีประตูที่กั้นระหว่างห้องควบคุม และห้องโดยสารที่เป็นประตูกระจกใส ทำให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นภายในห้องควบคุมรถไฟฟ้าผ่านประตูบานนี้ได้ ทำให้เจ้าของคลิปดังกล่าว

Read more

ข้อควรรู้เบื้องต้น … เกี่ยวกับประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door)

ประตูกั้นชานชาลา หรือ Platform Screen Doors (PSD) เป็นอุปกรณ์ประตูเพื่อความปลอดภัยชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับป้องกันอุบัติเหตุจากการที่ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ตกหล่นจากชานชาลา ลงสู่ทางวิ่งรถไฟฟ้า และป้องกันการเข้าสู่เขตการเดินรถโดยพลการ นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมอุณหภูมิในสถานีที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไปอีกด้วย โดยประตูกั้นชานชาลา จะทำงานสัมพันธ์กับระบบประตูของขบวนรถ และระบบอาณัติสัญญาณ สำหรับการติดตั้งนั้น สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ก่อนเปิดใช้งานระบบรถไฟฟ้า หรือสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้หลังจากเปิดใช้งานระบบรถไฟฟ้าไปแล้ว

Read more

เรื่องของ…ประตูรถไฟฟ้า Airport Rail Link

ติ๊ดๆๆๆๆๆ … ปรั่ก!!! นี่คือเสียงที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นได้ยินกันเป็นประจำ ซึ่งเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงที่เกิดจากการทำงานของระบบประตูของรถไฟฟ้ายี่ห้อ Siemens ตระกูล Desrio รุ่น 360/2 (Siemens Desiro Class 360/2) ให้บริการในเส้นทางรถไฟฟ้า Airport

Read more